Zanimljivosti

Ovdje ćete pronaći razne zanimljivosti koje Vam mogu biti interesantne u poslovanju.

 • Skype – besplatno telefoniranje putem Interneta
  Internet, globalna informacijska mreža danas je opće poznata i gotovo da nema poslovnog čovjeka koji se njom nije na ovaj ili onaj način koristio. Najviše ga koristimo za pretraživanje World Wide Weba, odnosno traženje najrazličitijih informacija. Uz to, vrlo često ga koristimo i kao medij za prijenos elektroničke pošte (e-mail), te za pristup raznim uslugama, od internet bankarstva, preko kupovine, učenja pa do raznih igara na sreću. No, znate Više »
 • Jamstveni programi HAMAG-BICRO
  Mali i srednji poduzetnici koji nemaju dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za kreditna sredstva namijenjena investiranju poslovanje, mogu se za izdavanje jamstva obratiti HAMAG-BICRO. Jamstva HAMAG-BICRO vrhunski su instrument osiguranja za poduzetničke investicije malih i srednjih poduzetnika. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR, a namijenjena su ostvarenju investicija u malom gospodarstvu Više »
 • Definicija malog gospodarstva
  Da bi se neki poslovni subjekt smatrao subjektom malog gospodarstva, mora udovoljiti zahtjevima definiranim odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Narodne Novine broj 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013. Tim su zakonom definirane granične vrijednosti za broj zaposlenika i financijske rezultate ostvarene u prethodnoj poslovnoj godini. Novu definiciju MSP-a u obliku praktičnog vodiča za korisnike možete preuzeti klikom na Više »
 • Faktoring za ubrzanje naplate potraživanja
  Faktoring je financijska usluga kojom pružatelj te usluge (Faktor) otkupljuje nedospjela potraživanja Dobavljača koji je Kupcu prodao neku robu ili izvršio neku uslugu. U pravilu se otkupljuju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana. Visina naknade za faktoring ovisi o bonitetu kupca, odnosno riziku naplate potraživanja od njega, a trošak usluge, uz naknadu za faktoring, uključuje i kamatu. Faktoring u biti predstavlja ustup Više »

Arhiva zanimljivosti