Edukacija

Bogato poslovno iskustvo stečeno tijekom godina menadžerskog rada želimo prenijeti našim korisnicima i pomoći im da poslovne izazove s kojima se susreću brže i jednostavnije riješe.

Budući da se radi o transferu znanja stečenog većim dijelom radom u praksi, naši su edukativni programi koncipirani kao radionice, na kojima se efekt učenje ostvaruje interakcijom predavača i polaznika. Ovisno o tome koje se kompetencije žele razvijati, u našim se edukativnim programima koriste razni alati, kao što su rješavanje studija slučaja (Case Study), razne edukativne igre, timsko rješavanje zadataka i slično.

Aktivnim angažmanom polaznika edukacije osigurava se njihovo stvarno sudjelovanje u procesu, ali isto tako i daleko bolji transfer znanja i vještina, nego kod klasičnog “akademskog” načina predavanja činjenica.

    Preuzimanje popisa edukativnih programa