Priprema prijavne dokumentacije za bespovratne potpore

Uz razne vidove financijskih potpora osiguranih iz nacionalnog proračuna, ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, hrvatskim su građanima i poduzetnicima postala dostupna i potporna sredstva iz strukturnih fondova EU. Da bi se ostvarile te potpore ostvarile potrebno je pripremiti opsežnu dokukmentaciju i tu se često koriste usluge konzultanata.
No, pravi posao na pripremi prijave počinje prije izrade same dokumentacije. Naime, za uspješnu prijavu i dobivanje bespovratne potpore, ključna je stvar imati cjelovito osmišljen i pripremljen projekt. I upravo se na tom pitanju može prepoznati iskusnog i kvalitetnog konzultanta. Nažalost, nije rijetkost da se na tržištu pojavljuju i “konzultanti”, koji će klijentu, bez razumijevanja problematike i ulaženja u detaljniju analizu, uzeti novac i napisati prijavu koja ne udovoljava minimalnim profesionalnim kriterijima. Velika je vjerojatnost da takva prijava neće biti prihvaćena, odnosno da temeljem nje neće biti dodijeljena bespovratna sredstva.
U stalnom nastojanju da im osiguramo visoko profesionalnu uslugu, naša suradnja s klijentima na pripremi prijavne dokumentacije za bespovratne potpore uvijek započinje upoznavanjem sa samim projektom i procjenom je li on dovoljno zreo za prijavu. Tek kada upoznamo klijenta sa mogućim nedostacima, naravno ako ih ima, te dogovorimo način i rokove u kojima će se oni otkloniti, potpisujemo ugovor i počinjemo s radom. U više navrata, naši su klijenti zahvaljujući takvom pristupu, pravodobno shvatili da je velika vjerojatnost neprihvaćanja prijave, pa su odustali od njenog podnošenja, čime su si prištedjeli znatne troškove.