Upravljanje kvalitetom

Za pojam kvalitete ne postoji jasna definicija, te se on koristi se na razne načine. No, uvijek ima pozitivnu vrijednost i oslikava nešto dobro i poželjno. Stoga je i u poslovnom kontekstu kvaliteta nešto čemu se teži. Brojni poduzetnici želeći dostići i održati kvalitetu u poslovanju, u svoje firme uvode sustave upravljanja kvalitetom (SUK).

Nažalost, brojna iskustva iz prakse pokazuju da se jednom uvedeni SUK često ne primjenjuje na pravi način, pa ni njegovi učinci ne zadovoljavaju očekivanja poduzetnika. Razlog tome je što se u firmama često ne razumije da za uvođenje SUK-a nije dovoljno samo pripremiti dokumentaciju, nego je nužno napraviti cjelovitu promjenu u poslovnoj filozofiji i pristupu poslovanju. Kvaliteta mora postati način života/rada i na njoj se svakodnevno mora raditi. I mora biti jasno da bez jasne opredijeljenosti za kvalitetu s najviše razine odgovornosti (vlasnici/menadžment) izgledi za uspjeh nisu baš veliki.

Mali i srednji poduzetnici u pravilu ne mogu odvojiti jednu osobu koja bi se bavila isključivo pitanjima kvalitete, pa se ta zadaća povjerava nekome od zaposlenih povrh njezinih/njegovih redovnih poslova. Nerijetko ta osoba, zbog velikog pritiska svakodnevnih obveza, pitanjima kvalitete ne pridaje odgovarajuću važnost i prioritet. Stoga se pitanja kvalitete aktualiziraju “kampanjski” – mjesec-dva prije vanjskih audita i recertifikacije. Na taj se način možda može zadovoljiti forma, ali izostaje stvarni sadržaj i vrijednost.

U radu s našim klijentima uočili smo da je to područje u kojem postoji značajan potencijal unapređenja, te im nudimo svoju potporu u njegovoj realizaciji. Uz standardnu uslugu pripreme za uvođenje SUK u poslovanje, svojim klijentima nudimo i uslugu ugovornog menadžera kvalitete. Korištenjem te usluge, angažmanom kompetentnog vanjskog suradnika u nepunom radnom vremenu (recimo dva dana mjesečno), mali i srednji poduzetnici mogu osigurati da se netko kontinuirano i, što je još važnije, u cijelosti posvećeno, bavi njihovim SUK-om i brine o tome da se on aktivno primjenjuje i razvija.