Usluge

Usluge koje pružamo našim klijentima usmjerene su na unapređenje poslovanja, a obuhvaćaju:

 • Vođenje projekata
  Iako su aktivno sudjelovanje internih sudionika, kao i njihov osjećaj pripadnosti od iznimne važnosti za uspješno provođenje projekta, mali i srednji poduzetnici često nemaju dovoljno raspoloživih vlastitih stručnjaka za vođenje složenijih projekata ili pak nemaju dovoljno iskustva u takvim projektima. Osim toga, neki projekti, a posebno kada se radi o restrukturiranju znaju biti vrlo teški i zahtjevni za ljude “opterećene” internim Više »
 • Poslovno savjetovanje
  U tržišnom gospodarstvu, pred poduzetnikom se postavljaju kontinuirani zahtjevi za promjenama i unaprijeđenjima u poslovanju, kako bi mogao opstati u stalno rastućoj konkurenciji. Svojim klijentima stoga nudimo usluge poslovnog savjetovanja s ciljem unaprijeđenja operativnog poslovanja kao i potporu u procesu (re)definiranja strategije i restrukturiranja poslovanja koristeći pri tom našu metodologiju OPIP. Kako se u suvremenom poslovnom Više »
 • Priprema prijavne dokumentacije za bespovratne potpore
  Uz razne vidove financijskih potpora osiguranih iz nacionalnog proračuna, ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, hrvatskim su građanima i poduzetnicima postala dostupna i potporna sredstva iz strukturnih fondova EU. Da bi se ostvarile te potpore ostvarile potrebno je pripremiti opsežnu dokukmentaciju i tu se često koriste usluge konzultanata. No, pravi posao na pripremi prijave počinje prije izrade same dokumentacije. Više »
 • Upravljanje kvalitetom
  Za pojam kvalitete ne postoji jasna definicija, te se on koristi se na razne načine. No, uvijek ima pozitivnu vrijednost i oslikava nešto dobro i poželjno. Stoga je i u poslovnom kontekstu kvaliteta nešto čemu se teži. Brojni poduzetnici želeći dostići i održati kvalitetu u poslovanju, u svoje firme uvode sustave upravljanja kvalitetom (SUK). Nažalost, brojna iskustva iz prakse pokazuju da se jednom uvedeni SUK često ne primjenjuje na pravi Više »
 • Privremeni menadžment (Rent-a-Manager)
  U svom poslovanju, mali i srednji poduzetnici često se susreću s problemom nedostatka stručnih ljudi za obavljanje određenih složenijih poslova. Razlozi tome mogu biti različiti: • postojeći opseg posla ne opravdava zapošljavanje iskusnog menadžera na puno radno vrijeme, • neočekivani odlazak iskusnog menadžera, a interni nasljednik još nije spreman za preuzimanje dužnosti, • neplanirano povećanje opsega poslova, za koje se ne očekuje dugo Više »
 • Edukacija
  Bogato poslovno iskustvo stečeno tijekom godina menadžerskog rada želimo prenijeti našim korisnicima i pomoći im da poslovne izazove s kojima se susreću brže i jednostavnije riješe. Budući da se radi o transferu znanja stečenog većim dijelom radom u praksi, naši su edukativni programi koncipirani kao radionice, na kojima se efekt učenje ostvaruje interakcijom predavača i polaznika. Ovisno o tome koje se kompetencije žele razvijati, u našim se Više »
 • Potpora primjeni ICT u poslovanju
  Suvremene tehnologije omogućavaju znatna unaprijeđenja u poslovanju. No često su za to potrebne znatne investicije u opremu, a isto tako i u razvoj vlastitih kadrova. Za poduzetnika pojedinca to može biti prezahtjevno ili neekonomično, ali u mreži korisnika, sinergijski učinci omogućavaju da i mali poduzetnici koriste neka rješenja koja su do sada bila rezervirana samo za velike tvrtke. Jedan od primjera za to je korištenje računalnih Više »