Definicija malog gospodarstva

Da bi se neki poslovni subjekt smatrao subjektom malog gospodarstva, mora udovoljiti zahtjevima definiranim odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Narodne Novine broj 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013. Tim su zakonom definirane granične vrijednosti za broj zaposlenika i financijske rezultate ostvarene u prethodnoj poslovnoj godini.

Novu definiciju MSP-a u obliku praktičnog vodiča za korisnike možete preuzeti klikom na naslovnicu.
Izvadak iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Narodne Novine broj  29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013 možete pogledati klikom na sliku.