Jamstveni programi HAMAG-BICRO

Mali i srednji poduzetnici koji nemaju dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za kreditna sredstva namijenjena investiranju poslovanje, mogu se za izdavanje jamstva obratiti HAMAG-BICRO.

Jamstva HAMAG-BICRO vrhunski su instrument osiguranja za poduzetničke investicije malih i srednjih poduzetnika. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR, a namijenjena su ostvarenju investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bile moguće bez pomoći HAMAG-BICRO.

Kratki pregled jamstava u programima EU početnik i Rastimo zajedno nalazi se u tablici u nastavku, a više detalja o tome kako ostvariti jamstvo HAMAG-BICRO možete pronaći ovdje.