Metodologija OPIP

OPIP je akronim od:

Ocjena stanja tvrtke klijenta
Planiranje aktivnosti za prevladavanje problema ili unaprijeđenje poslovanja
Izvođenje planiranih aktivnosti
Provjera rezultata i osiguranje njihove održivosti

U pravilu projekte započinjemo izradom detaljne analize postojećeg stanja (As-Is), temeljem koje identificiramo poslovne segmente u kojima su najpotrebnije promjene ili najveće mogućnosti napredovanja.

Potom u suradnji s klijentom definiramo ključne pokazatelje uspješnosti poslovanja – KPU (engl. Key Performance Indicators – KPI), te na bazi dostupnih podataka o konkurenciji i ciljanom tržištu klijenta određujemo njihove željene vrijednosti (To-Be). Za tako postavljene ciljeve, definiramo vremenski rok u kojem su oni realno ostvarivi, te predlažemo i zajedno s klijentom planiramo aktivnosti potrebne za ostvarivanje zadanih ciljeva.

Za uspješno provođenje projekta, neophodno je da ga “ključni igrači” kod klijenta dožive kao svoje “vlasništvo”, pa se u fazi izvođenja planiranih aktivnosti najčešće pojavljujemo kao potpora u vođenju projekta ili kao nadzor pri njegovom izvođenju, dok glavne uloge imaju interne snage klijenta. Naravno, prema izričitom zahtjevu klijenta spremni smo preuzeti i operativne uloge na projektu.

Kada se sve planirane aktivnosti provedu, u suradnji s klijentom provjeravamo da li su ostvareni željeni ciljevi. Ukoliko jesu treba osigurati redovnu provjeru usklađenosti poslovanja s novim poslovnim procedurama, kako bi rezultati bili održivi, u čemu također savjetujemo klijenta. Ukoliko pak željeni ciljevi nisu ostvareni, utvrđujemo razloge za to, te predlažemo korektivne aktivnosti. Na posljetku provodimo analizu mogućnosti daljnjih unaprijeđenja i proces kreće iz početka, ali ovaj puta s više razine.