Donesena Strategija pametne specijalizacije 2016-2020

Vlada Republike Hrvatske na 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2016., donijela je Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i usvajanju Akcijskog plana za provedbu navedene Strategije za razdoblje od 2016. do 2017. godine.

Usvajanje Strategije pametne specijalizacije je nužan preduvjet za povlačenje sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Tematski cilj 1 Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Njenim usvajanjem za Republiku Hrvatsku otključavaju se sredstva alocirana u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020”. Ukupna alokacija za financiranje projekata iz spomenutog područja iznosi 664 milijuna eura.

Krajnji ciljevi Strategije pametne specijalizacije su poticanje gospodarskog rasta, povećana ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj, odgovori na trenutačne društvene izazove koji su pred Europom i svijetom te otvaranje novih radnih mjesta na temelju razvijene suradnje između gospodarskih subjekata i znanstveno-istraživačkih ustanova.

Strategiju pametne specijalizacije 2016-2020 možete preuzeti OVDJE.