HBOR: Krediti za mikro poduzetnike uz jednostavnije osiguranje

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) započela je s provedbom novog kreditnog programa Mikrokreditiranje namijenjenog financiranju mikro poduzetnika. Program se provodi u suradnji s Europskim investicijskim fondom i Europskom unijom.

Cilj programa je poticanje samozapošljavanja, modernizacije i proširenje postojećeg poslovanja. Program je namijenjen mikro poduzetnicima, fizičkim i pravnim osobama koji zapošljavaju do deset zaposlenika i ostvaruju godišnji poslovni prihod do dva milijuna eura.

Najviši iznos kredita je u kunskoj protuvrijednosti 25 tisuća eura, a sredstva se mogu koristiti za ulaganja u osnovna ili obrtna sredstva. Rok otplate je do pet godina uključujući poček do godine dana.

Kreditiranje se provodi putem poslovnih banaka koje su ugovorile suradnju s HBOR-om na provedbi ovog programa. Kamatnu stopu za krajnjeg korisnika utvrđuje poslovna banka ovisno o procijeni rizika plasmana.

Zahvaljujući potpisanom CIP ugovoru o jamstvu između HBOR-a i Europskog investicijskog fonda, novim programom mikropoduzetnicima je olakšan pristup financiranju zbog značajno smanjenih zahtjeva za instrumentima osiguranja. Za osiguranje povrata kredita poslovna banka će prihvaćati zadužnice od klijenta, a ovisno o procjeni može zatražiti i mjenice te zasnovati založno pravo na imovini, ali isključivo onoj koja se nabavlja iz sredstava kredita.

Izvor: Banka.hr, 03.02.2015.