Prednosti

  • Privremeni menadžer je angažiran samo u vremenskom razdoblju kada ga klijent uistinu treba,
  • Budući da nema zaključen Ugovor o radu s klijentom, privremeni menadžer ne mora imati punu satnicu, već se radni angažman može dogovarati proizvoljno, na primjer dva dana u tjednu, 50 sati mjesečno i slično,
  • Posebni projekti i jednokratni poslovi pokreću se povremeno i imaju određeno vrijeme trajanja, a iskusnog je menadžera uglavnom teško zainteresirati da napusti postojeći posao i stupi u radni odnos na određeno vrijeme,
  • Privremeni će menadžer sigurno otvorenije surađivati s ostalim zaposlenicima i pomagati u njihovom osobnom razvoju, jer se ne boji konkurencije, budući da njegova dugoročna pozicija, u pravilu, nije vezana uz tvrtku klijenta,
  • Troškovi rada privremenog menadžera su unaprijed jasno definirani ugovorom i nema nikakvih nepredviđenih troškova, niti drugih materijalnih davanja temeljem Zakona o radu i Pravilnika o radu,
  • U slučaju nedostatka posla ili klijentovog nezadovoljstva rezultatima rada privremenog menadžera, otkaz ugovora je vrlo jednostavan i brz, za razliku od klasičnog Ugovora o radu i/ili Menadžerskog ugovora.